See more real case of Guangli spray booth oven and man lifts
مورد واقعی
صفحه اصلی /مورد واقعی /

جدید Zeanland GL3 غرفه اسپری مورد

محصولات جدید

جدید Zeanland GL3 غرفه اسپری مورد

2017-03-20

برخی از کشورها برخی از مشتریان ویژه نیاز غرفه اسپری مانند در استرالیا و نیوزیلند. آنها معمولا درخواست قدرت 415V/50HZ/3PH نور جعبه مونتاژ از خارج با استفاده از شیشه و غیره. این مورد برای ما Auckland مشتری در نیوزیلند. او خرید GL3-CE غرفه اسپری و صرف 2 هفته نصب این عملیات وضعیت بسیار خوب است:

Spray booth for salebaking booth


ارسال پیام
ارسال پیام
اگر شما علاقه مند در محصولات ما و می خواهید به دانستن جزئیات بیشتر,لطفا ترک یک پیام در اینجا ما به شما پاسخ خواهد به عنوان به زودی به عنوان ما می توانیم.

صفحه اصلی

محصولات

در باره

مخاطب