See more real case of Guangli spray booth oven and man lifts
مورد واقعی
صفحه اصلی /مورد واقعی /

اندونزی بزرگ, اتوبوس, اسپری غرفه با 3D ماشین بالابر راه حل

محصولات جدید

اندونزی بزرگ, اتوبوس, اسپری غرفه با 3D ماشین بالابر راه حل

2017-03-22

اندونزی بزرگ, اتوبوس, اسپری غرفه با 3D ماشین بالابر راه حل:


در جنوب شرق آسیا و بسیاری از بسیاری از غرفه اسپری واردات از چین و ما در حال حاضر پیروزی ریک تجربه به خدمت برای آنها در زیر مورد یکی از پرونده های محلی و روزنامه نگار برای مشاهده و.


Baking booth

Booth view

mixing booth


ارسال پیام
ارسال پیام
اگر شما علاقه مند در محصولات ما و می خواهید به دانستن جزئیات بیشتر,لطفا ترک یک پیام در اینجا ما به شما پاسخ خواهد به عنوان به زودی به عنوان ما می توانیم.

صفحه اصلی

محصولات

در باره

مخاطب