Truck Spray Booths Manufacture
فیلتر کردن

محصولات جدید

این فیلترها در گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع استفاده می شوند ، عموماً از مواد گاز مانند ساخته شده اند. این یک گذر کوچک برای جریان هوا در حالی که ذرات بزرگتر را متوقف می کند ، فراهم می کند. فیلترهای استاندارد هوا با کارآیی در فیلتراسیون طراحی شده اند ، زیرا زباله و گرد و غبار را جمع آوری می کنند.
در مجموع از1صفحات
ارسال پیام
ارسال پیام
اگر شما علاقه مند در محصولات ما و می خواهید به دانستن جزئیات بیشتر,لطفا ترک یک پیام در اینجا ما به شما پاسخ خواهد به عنوان به زودی به عنوان ما می توانیم.

صفحه اصلی

محصولات

در باره

مخاطب